کارگردانی

این دوره در چهار سطح، مقدماتی، میانی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می گردد. مدت هر سطح ۲۴ جلسه ی ۳ ساعته معادل با ۷۲ ساعت آموزش است.

۰
تعداد هنرجو
استقبال

بازیگری بزرگسال (۲۰+)

این دوره در چهار سطح، مقدماتی، میانی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می گردد. مدت هر سطح ۲۴ جلسه ی ۳ ساعته معادل با ۷۲ ساعت آموزش است.

  • ثبت نام در موسسه پلان
۰
تعداد هنرجو
استقبال

تدوین

این دوره در چهار سطح، مقدماتی، میانی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می گردد. مدت هر سطح ۱۲ جلسه ی ۳ ساعته معادل با ۳۶ ساعت آموزش است.

۰
تعداد هنرجو
استقبال

فیلمنامه نویسی

این دوره در چهار سطح، مقدماتی، میانی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می گردد. مدت هر سطح ۱۲ جلسه ی ۳ ساعته معادل با ۳۶ ساعت آموزش است.

۰
تعداد هنرجو
استقبال

گریم

این دوره در چهار سطح، مقدماتی، میانی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می گردد. مدت هر سطح ۱۲ جلسه ی ۳ ساعته معادل با ۳۶ ساعت آموزش است.

۰
تعداد هنرجو
استقبال

تصویربرداری

این دوره در چهار سطح، مقدماتی، میانی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می گردد. مدت هر سطح ۱۲ جلسه ی ۳ ساعته معادل با ۳۶ ساعت آموزش است.

۰
تعداد هنرجو
استقبال