ساز و آواز

در پلان دوره ی ریتم شناسی، سلفژ و ساز کوبه ای در قالب ۳۶ جلسه ی نیم ساعته در هر ترم برگزار می گردد. دوره های بلز و فلوت رکوردر نیز به همین ترتیب است. از این گذشته، سازهای تخصصی بسیاری از جمله پیانو، گیتار، سنتور، ستار، تار، تنبک، دف، کاخن، کمانچه و ویولن به صورت ۱۲ جلسه ی نیم ساعته در هر ترم آموزش داده می شود. کلاس های آواز سنتی، پاپ و بیت باکس نیز به مدت ۱۲ جلسه ی نیم ساعته در هر ترم است.

۰
تعداد هنرجو
استقبال