در این صفحه شما می توانید در آزمون های آنلاین گروه معماری پلان شرکت نمایید و نتیجه را به صورت آنلاین دریافت نمایید. همچنین تحلیل و بررسی کنکورها و آزمون های مهم نیز از طریق همین بخش در دسترس می باشد که در زمان های مقتضی قابل مشاهده است. پیش از شرکت در آزمون لازم است که از منوی کاربری سایت ثبت نام کنید و یا اگر از پیش ثبت نام کرده اید، وارد شود.

آزمون جایزه دار زبان عمومی

منتظر یک آزمون رقابتی و جذاب باشید!
توجه یک:
 پیش از ورود به آزمون حتما از منوی کاربری ثبت نام کنید و یا اگر از پیش ثبت نام کرده اید وارد شود.
توجه دو: به محض ردن روی دکمه ی شروع آزمون، وقت آزمون شما محاسبه می شود. بنابر این چنانچه کاملا آماده هستید، دکمه را بزنید.
توجه سه: پس از ورود به صفحه ی آزمون، تا پیش از زدن دکمه ی “SUBMIT” و ارسال پاسخ های خود و دریافت تایید، صفحه ی آزمون را ترک نکنید. پیش از زدن دکمه ی ارسال لازم است تا شماره ی همراه خود را در فیلد انتهای آزمون وارد نمایید.

شروع آزمون