انواع موسسه‌های هنری

یکی از کسب‌وکارهایی که در ایران امروزه بسیار پرطرف‌دار شده و جذاب جلوه می‌کند، تاسیس کردن موسسه فرهنگی هنری ممتاز است. به‌صورت عامیانه یعنی تاسیس آموزشگاه است که البته شاید در ظاهر این شغل بسیار آسان و دارای سود زیادی باشد. ولی در باطن کار دارای راز و رمزهای زیاد و مشقت‌های زیادی است. بیشتر افراد بدون اینکه دارای تجربه‌ای باشند یا علاقه و حتی سرمایه کافی داشته باشند اقدام به تاسیس این موسسه‌ها می‌کنند تا بتوانند به‌سرعت و بدون مشکل دارای سودآوری و به‌اصطلاح یک‌شبه پول‌دار شوند.

موسسه فرهنگی و هنری

این آموزشگاه ها یا مجموعه‌ها معمولا توسط افرادی تاسیس می‌شوند که دارای شرایط مناسب برای فعالیت‌کردن در حوزه‌های فرهنگی و هنری هستند. این تشکیلات در دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم‌بندی می‌شود. این موسسه‌ها معمولا تک منظوره و یا چند منظوره هستند و فعالیت می‌کنند.

یعنی اگر موسسه دارای یکی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری باشد و فعالیت کند، به آن موسسه تک منظوره می‌گویند و اگر دارای چند فعالیت فرهنگی هنری باشد به آن موسسه چندمنظوره می‌گویند. این موسسه‌ها چندمنظوره باشند و یا یک‌منظوره باید دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد باشند. موسسه فرهنگی هنری ممتاز پلان در تهران یکی از این موسسه‌های معتبر و معروف چندمنظوره است.

موسسه فرهنگی و هنری

موسسه‌های فرهنگی هنری از لحاظ طرز سوددهی چگونه هستند؟

موسسه فرهنگی هنری از لحاظ سوددهی معمولا به دو روش فعالیت دارند که شامل موارد زیر هستند:

موسسه‌های غیرانتفاعی

این موسسه‌ها مجموعه‌هایی هستند که هدف اصلی از فعالیت آنها حمایت‌کردن از یک گزینه یا موضوع است بدون اینکه قصد تجاری داشته باشد و بدون سهام‌دار هستند. یعنی اگر تولیدی انجام شود به افراد سود داده نمی‌شود هیچ‌کس در این شرکت از سود بهره‌ای نمی‌برد و فقط با حقوق‌های مشخص شده و قراردادهایی که انجام‌گرفته و شاید هم داوطلبانه و بدون درآمد در آنجا فعالیت می‌کنند. بعضی از موسسه‌های غیرانتفاعی مانند: موسسه امداد اجتماعی، موسسه‌های خیریه، انجمن‌های اسلامی و …

موسسه‌های انتفاعی

این نوع موسسه‌ها مجموعه‌هایی هستند که افرادی که در آن دارای سهم هستند و در مقابل کسب درآمدی که از طریق تولید به دست می‌آید سود به آنها تعلق می‌گیرد؛ مانند موسسه‌های حقوقی، خدمات شهری و… این نوع موسسه‌ها را افرادی که دارای مدارک تحصیلی  که با این فعالیت‌ها مرتبط است، به ثبت می رسانند.

نکات مهم در مورد ثبت موسسه فرهنگی

زمانی که فرد یا افرادی اقدام به تاسیس موسسه فرهنگی هنری ممتاز مانند پلان را دارند باید به نکاتی توجه کنند که شامل موارد زیر می‌شوند:

  • موسسه معمولا به گواهی سوء پیشینه در ثبت نیاز نداشته مگر در موضوعات و موارد خاص برای اینکه لوگوی خود را در ثبت شرکت‌های فرهنگی به ثبت برسانید بعد از اینکه آگهی ثبت را دریافت کردید می‌توانید در مورد آن اقدام کنید.
  • اگر وکیل در این موسسه ها وجود دارد برای اصل شدن تمامی مدارک شناسایی و حتی مدارک مربوط به موسسه می‌توان به عهده وکیل موردنظر گذاشت.
  • سرمایه این موسسه‌های فرهنگی هنری به عهده و در تعهد مدیرعامل بوده و او می‌تواند متعهد به دریافت آن باشد.

فعالیت‌های موسسه‌های فرهنگی هنری به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

این موسسه‌ها دارای فعالیت‌های متنوعی هستند که به چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند که این دسته‌بندی‌ها عبارت‌اند از:

  • فعالیت‌های عمومی
  • فعالیت‌های فرهنگی
  • فعالیت‌های هنر
  • فرایندهای امور سینمایی
  • فعالیت‌های تبلیغاتی و مطبوعاتی

این آموزش‌های متنوع در موسسه‌های چندمنظوره مانند موسسه فرهنگی هنری ممتاز با شاخه‌های متعدد برگزار می‌شود که هر هنرجو طبق علاقه و سلیقه خود می‌تواند یکی از این هنرها را برای آموزش انتخاب کند. موسسه‌های هنری تک منظوره فقط در یکی از این موضوعات به فعالیت می‌پردازد و هنرجو فقط می‌تواند در یکی از این فعالیت‌ها به آموزش بپردازد. 

کلام پایانی

برای تاسیس یک آموزشگاه یا همان موسسه فرهنگی هنری ممتاز مانند پلان جزئیات زیادی وجود دارد که اگر به این نکات توجه شود می‌توان؛ مانند بیشتر برندهای آموزشی یک موسسه فرهنگی هنری و آموزشی موفقی را ثبت کرد و به کسب درآمد رسید. در زمان تاسیس این موسسه‌ها باید به سه نکته بسیار مهم  که شامل: تجربه کافی، علاقه و سرمایه مناسب است، توجه کرد.